• ET
 • Eng
 • Viljandi uus haigla ja tervisekeskus

  Rahvusvaheline arhitektuurikonkurss Eesti südames

  Teeviit tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemi tulevikku

  Haigla arhitektuursel lahendusel ja nutikal planeeringul on kahtlemata oluline roll selle patsientide raviprotsesside edenemisele ning nende elude päästmisele. Seetõttu on Viljandi haigla välja kuulutanud arhitektuurikonkursi, et leida parim meeskond, kes oleks valmis meie uue haigla- ja tervisekeskuse loomisel rinda pistma mitmete uute ja erakordsete väljakutsetega.

  Viljandi haigla- ja tervisekeskuse uus hoone ei ole kaugeltki lihtsalt üks järjekordne uus haigla, mis avatakse Eesti kultuuripealinnas tänaste plaanide järgi 2023. aastal. See on midagi märksa enamat. Ma julgen teile väita, et meid ei ole Viljandimaal küll väga palju, kõigest 50 000 elanikku, aga me teeme just siin – Eesti pealinnast Tallinnast 160 ja Läti pealinnast Riiast 210 kilomeetri kaugusel, tervishoiu ajalugu. Teil on hea võimalus selle tegemises kaasa lüüa.

  Viljandi haigla- ja tervisekeskuse projekteerimisega samaaegselt ehitatakse ümber kogu meie maakonna tervise- ja sotsiaalsüsteem. Aga mitte ainult. See on kogu Eestis ja ilmselt isegi Balti regiooni kontekstis esmakordne ja ainulaadne projekt, mille eesmärk on tuua sümbioosina ühte hoonesse kokku kogu ravi- ja sotsiaalteenuste pika ahela kõik lülid ning panna nad kiiresti ja paindlikult ühtse meeskonnana koos tööle selleks, et ennekõike päästa inimeste elusid. Me tahame viia meditsiiniteenuste juhtimise ja kvaliteedi uuele tasemele. Vähemaga me ei lepi. Me tahame koostöös parimate arhitektidega muuta 19. sajandi keskel loodud Viljandi haigla uueks tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna innovatsiooni teeviidaks kogu lähiregiooni haiglavõrgu arengule. Just meie haigla eduloo järel on plaanis ehitada sarnase kontseptsiooniga keskuseid ka teistesse Eesti linnadesse, aga võib olla mitte ainult.  

  Viljandi haigla uue hoone arhitektuurikonkurss algab 8. septembril. Tule osale ja muuda koos meiega meditsiini ajalugu.

  ***

   Projekti "Tervikumi rajamine" rahastatakse Euroopa Liidu Eesti taaste- ja vastupidavuskavast.

  Projekti eesmärk on Viljandi Haigla teeninduspiirkonnas osutavate tervishoiu. ja sotsiaalteenuste kättesaadavamaks ja integreeritud teenuste osutamise kaudu ravi- ning hooldusprotsessi järjepidevamaks muutmine, tagades tervise- ja sotsiaalprobleemidega elanike maksimaalselt iseseisev toimetulek oma elukeskkonnas ning tööhõives püsimine või võimalusel tööhõivesse naasmine.

  Projekti eesmärgi täitmiseks rajatakse Viljandi kesklinna, aadressile C. R Jakobsoni 2a/2c, Turu 6, esmatasandi tervisekeskusega võrgustunud uus ja kaasaegne üldhaigla, mis tagab patsiendikeskse koostöö esmatasandi tervishoiu, eriarstiabi ning sotsiaalteenuste vahel. Esmatasandiga samale taristule luuakse ambulatoorse eriarstiabi (sh labor, radioloogiline ja funktsionaalne diagnostika, erakorralise meditsiini osakond, eriarsti vastuvõtud, taastusravi), statsionaarse eriarstiabi ja päevaravi (sh intensiivravi, operatsiooniplokk, päevaravi, kirurgia, sünnitusabi, günekoloogia, sisehaigused ja iseseisev õendusabi) ning muude avalike teenuste (sh sotsiaalnõustamine ja sotsiaaltransport, koduteenused jms) pakkumiseks vajalikud ruumid.

  Tervikumi projekti kogumaksumus on eeldatavasti 104 miljonit eurot, millest moodustab Euroopa Liidu toetus taastekavast 72 miljonit eurot. 32 miljonit jaguneb haigla omafinantseeringu ja muude toetuste vahel.

  Varemalt toetati Tervikumi ehitust Euroopa Regionaalarengu Fondi ja Sotsiaalministeeriumi poolt läbi Tervisekeskuste kaasajastamise meetme, uue otsusega tõsteti kogu varasem projekt üle taastekava rahastusele.

  Priit Tampere

  Viljandi haigla juhatuse esimees

  • Asukoht Viljandi, 3D mudel

  • Ehitusalune pind 6500m²

  • Maa all 8445m²

  • Uue hoone pindala 23 000m²

  • Parkla 250 kohta

  • Kõrgus kuni 19 meetrit

  Ootused

  Viljandi Haigla uue haigla- ja tervisekeskuse arhitektuurikonkursi peamine eesmärk on leida hoone parim ruumiline terviklahendus, mis peab ennekõike lähtuma kolmest ootusest:

  Esiteks – ca 23 000 ruutmeetrine uus haiglahoone tuleb sobitada tühjale platsile, mis asub otse Eesti folgi- ja kultuuripealinna Viljandi ajaloolises südames. Uus hoone peab leidma harmoonia Viljandi sümbolitega – maalilise järve nõlval asuva 13. sajandist pärit ordulinnuse varemete, kahe kauni kiriku ja sajand tagasi rajatud originaalne punasest tellisest vana veetorniga. Võistlustöödelt oodatakse seetõttu uut haiglat ümbritseva avaliku ruumi atraktiivset ja sõbralikku kujundust ning samuti nutikat liiklus- ja haljastuslahendust, mis sulanduks Viljandi kesklinna keskkonna ja sobituks miljööga. 

  Teiseks – uue hoone planeering peab juba eos toetama Viljandi Haiglas tänaseks käivitunud projekti, kus ühtse juhtimise alla on toodud tervishoiu- ja sotsiaalteenuste erinevad osapooled, mis seni tegutsesid üksteisest lahus, kas mööda vana haiglakolossi erinevaid korruseid või Viljandi linna erinevaid otsi. Ootame konkursil osalejatelt nägemust, kuidas muuta haigla oma käiguteede ja avalike ruumide planeeringuga loogiliseks ristmikuks, mis soodustab erinevate spetsialistide tihedamat kohtumist ja suhtlemist ning eri tasandil teenuste kiiremat ja pidevat põimumist. Samuti on oodatud lahendused, kuidas haigla- ja tervisekeskuse ruume võimalikult optimaalselt kasutada. 

  Kolmandaks – Viljandi Haigla soovib, et uue hoone väline ilme ja selle visuaalsed sisulahendused ei tõrjuks linnaelanikke oma klassikalise haigla-kuvandiga, vaid propageeriks positiivset ootust ja ellusuhtumist. Näiteks peaks koridoride ja ootesaalide kujundus innustama inimesi harrastama tervislikke eluviise ning kutsuma neid üles oma tervise eest hoolt kandma, jagades näiteks infot erinevate majas pakutavate uuringute, treeningute või tervishoiu tugiteenuste kohta. 

  Loomulikult on väljakutseid veel, mis kõik lähtuvad eesmärgist luua parima sisulahendusega innovaatilise haigla ja tervisekeskus. 

  Täpsema võistlusülesande saad alla laadida siit.


  Olulised konkursi kuupäevad

  • Algus

   väljakuulutamine 8. september 2018, kell 11:00
  • Infopäev

   25. september 2018, kell 12:00. Lisainformatsioon...
  • Esimese etapi tööde esitamise tähtaeg

   1. november 2018, kell 11:00
  • Teise etapi tööde esitamise tähtaeg

   28. jaanuar 2019, kell 11:00
  • Võitja väljakuulutamine

   11. märts 2019, kell 14:00
  • Viljandi maakonna haigla ja tervisekeskus on avatud

  Žürii

  Priit Tampere

  Žürii esimees. Juhatuse esimees, Sihtasutus Viljandi haigla

  Oliver Alver

  Arhitekt, Eesti Arhitektide Liit

  Sakari Forsman

  Arhitekt, Soome Arhitektide Liit

  Marje Metsur-Benzel

  Perearst, Viljandi perearstide esindaja

  Enno Parker

  Projektidirektor, Riigi Kinnisvara AS

  Olav Remmelkoor

  Peaarhitekt - arhitektuuriameti juhataja, Viljandi Linnavalitsus

  Emil Urbel

  Arhitekt, Eesti Arhitektide Liit

  Viljandi

  Viljandi maakonnas elab ca 50 000 inimest, neist ca 20 000 elab Viljandi linnas, mis asub Eesti pealinnast Tallinnast 160 kilomeetri ja Läti pealinnast Riiast 210 kilomeetri kaugusel.

  Viljandi üks ajalooline sümbol on südalinnas asuv muinaslinnuse varemed, millele pandi alus juba viikingiajal. Mõõgavendade ordu korraldusel anti kivikindlustuste põhjaküljele tekkinud asulale  linnaõigused, mida mainitakse esimest korda 1283. aastal.

  Keskajal oli Viljandi siinse piirkonna üks olulisim Hansalinn. Viljandi on olnud Eesti ärkamisajal Peterburi ja Tartu kõrval üks olulisemaid rahvusliku liikumise keskusi.

  Uuendusmeelsus ning soov esimesena uusi algatusi ellu viia on olnud Viljandile läbivaks omaduseks läbi aegade. Viljandi on esimesi linnu Eestis, mis sai kanalisatsiooni (1906–1911) ja veevärgi (1910–1911). 1931. aastal ehitati siia esimesena Eesti linnadest moodne raekoda.

  Viljandis ei lammutatud nõukogude ajal ajaloolist puidust kesklinna. Uued korterelamud ehitati Paalalinna ja Männimäele.

  Viljandi eripära ei ole tänapäeval kuhugi kadunud. 1992. aastal sündinud Viljandi pärimusmuusika festival muudab linna igal suvel neljaks päevaks folkmuusika pealinnaks.

  Viljandis sündis riigigümnaasiumide idee ning siia ka loodi esimene riigigümnaasium, mis sai eeskujuks kõikidele järgnevatele.

  Viljandi on Eesti kõige vaheldusrikkama reljeefiga linn, mis meelitab oma kaunite vaadete, lossimägede ja kuulsa järvega turiste nii kodu- kui välismaalt. Mugavate vahemaadega roheline linn on kui loodud laste kasvatamiseks.

  Meeldivaks elukohaks muudab Viljandi ka  mitmekülgne kultuurielu – Ugala teater, pärimusmuusika keskus, traditsioonilised vana muusika ja noore tantsu festivalid.
   

  * Pildid Visit Viljandi pildipangast
   

  Konkursi tingimused

  • Võitjaga sõlmitakse hoone projekteerimise leping.
  • Osaleja peab kaasama arhitekti, kellel on arhitekti kutse EL liikmesriigi või WTO riigihankelepinguga ühinenud riigi vastava regulatsiooni tähenduses.
  • Osaleja peab kaasama meditsiinitehnoloogi, kellel on vähemalt kolmeaastane kogemus ja kes on koostanud vähemalt kaks meditsiinitehnoloogilist põhiprojekti.
  • Võistlustööd peavad olema vormistatud eesti või inglise keeles. Projekteerimisetapi töökeel on eesti keel. Välismaistel osalejatel soovitame leida Eestist koostööpartner.
  Konkursi ametlikud tingimused ja juhendid leiad vajutades 'Hankedokumendid'.

  Auhinnafondi suurus 60 000 eurot

  • Esimene koht 20 000
  • Teine koht 15 000
  • Kolmas koht 10 000
  • Kaks ergutuspreemiat á 7500