• ET
 • Eng • Eskiisprojekti kavandid 

  Sel sügisel kinnitatud eskiisprojekti kavandid on lisaks kodulehele tutvumiseks väljas ka Viljandi haigla peahoone kohvikus (E-R 9-16).

  Eskiisprojekti tulemiks on hoone arhitektuurne idee ja ruumiplaneeringuline lahendus. Kokku on lepitud korruste plaanid, osakondade paiknemine, ruumide arv ja asukoht ning liikumisteed.
  Eskiisprojekt on lähteülesandeks järgnevatele projekti etappidele. Peale eskiisprojekti valmimist hoone arhitektuurset ideed ja lahendust oluliselt ei muudeta, vaid täiendatakse ja parendatakse.

  Eskiisprojekt on esitatud hoone sobivusele põhimõttelise nõusoleku saamiseks Viljandi linnavalitsusele.

  Järgmises etapis, eelprojektis, täpsustatakse esialgset nägemust, paigutatakse ruumidesse kommunikatsioonid (sh ventilatsioon, valgustid, nõrkvool), lahendatakse uste tüübid, suurused ja paiknemised, mõeldakse läbi suuremõõtmeliste meditsiiniseadmete sisse- ja väljatoomine ja hoone meditsiini tehnoloogiline osa. Samuti lepitakse kogu hooneülene ruumide numeratsioon ning täpsustatakse ruumide nimetused, mis eskiisprojektis veel varieeruvad.

  Töö eelprojektiga on hoogsalt käivitunud, liitunud on meditsiinitehnoloogid ja sisearhitekt.

  Eelprojekti valmimine on planeeritud jaanuari lõppu.

  Vaata ka videot:  https://youtu.be/bSuXrRJBOO8